Go directly to the content here!
 

Eurecnet - Literature: Poland

Literature: Poland

Guidelines:

 1. Deklaracja Helsińska wersja 2013
 2. Europejska Konwencja Bioetyczna (Oviedo Convention)
 3. Protokół Dodatkowy do Europejskiej Konwencji Bioetycznej w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich
 4. Zasady Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych (Good Clinical Practice)
 5. Raport z Belmont (Belmont Report)
 6. Kodeks Etyki Lekarskiej, 2003
 7. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
 8. Dobra Praktyka badań naukowych – Rekomendacje, 2004

Handbooks and manuals:

 1. Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych
 2. Galewicz W. (red.) Badania z udziałem ludzi, Universitas, 2011, Kraków
 3. Różyńska J, Waligóra M.(red): Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe. Lex, 2012, Warszawa
 4. Galewicz W. Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
 5. Galewicz W. (red.) Etyczne i prawne granice badań naukowych, Universitas, 2009, Kraków
 6. Wnukiewicz-Kozłowska A. Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim. Dom Wydawniczy ABC, 2004, Warszawa
 7. Grzymkowska M Standardy bioetyczna w prawie europejskim, Oficyna, 2009, Warszawa
 8. Walter M.(red) Badania kliniczne. Organizacja, nadzór, monitorowanie. Oinpharma, 2004, Warszawa
 9. Śliwka M. (red) Prawo badań klinicznych w zarysie. TNOiK Dom Organizatora, Toruń, 2013
 10. Czarkowski M, Różyńska J: Poradnik dla badacza: Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym, Ośrodek Bioetyki NIL 2008 Warszawa
 11. Łagocka I, Maciejczyk A.(red.): Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Pharmacovigilance. Oinpharma, 2008, Warszawa
 12. Czarkowski M. Zasady prowadzenia badań na ludzkim materiale biologicznym Polski Merkuriusz Lekarski 2009, 160: 349-352
 13. Encyklopedia bioetyki. Polwen, 2009, Radom.
 14. Czarkowski M. Analiza działalności polskich komisji bioetycznych opiniujących projekty eksperymentów medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2010, Warszawa

Review articles:

 1. Czarkowski M Komisje etyczne do spraw badań na ludziach: one size fis all? Poslki Merkuriusz Lekarski 2012, 187: 41-45
 2. Czarkowski M. Zagrożenie, ryzyko i szkoda w badaniach klinicznych Polski Merkuriusz Lekarski 2008, 146: 105-109
 3. Czarkowski M.Jak zapobiegać zagrożeniom i ograniczać ryzyko w badaniach klinicznych?Polski Merkuriusz Lekarski 2008, 150: 534-538
 4. Czarkowski M. Czy wszyscy polscy lekarze badacze będą mieli zapewniony dostęp do komisji bioetycznych? Polski Merkuriusz Lekarski 2009, 158: 173-176
 5. Różyńska J. Standard minimalnego ryzyka. Prawo i Medycyna nr 43 - http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=1271
 6. Tuchołka H.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wytwarzane, importowane i wprowadzane na Polski rynek środki farmaceutyczne Prawo i Medycyna Nr 1/2001,10, Vol. 3 - http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=1308
 7. Orzech R. Regulacje prawne w medycynie eksperymentalnej. - http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=1178
 8. Maselbas W, Czarkowski M. Społeczne aspekty prowadzenia badań klinicznych w Polsce Polski Merkuriusz Lekarski 2007; 138: 5-8.
 9. Czarkowski M. Standaryzacja procedur w komisjach bioetycznych Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 116: 249-253.
 10. Czarkowski M. Czy prawodawstwo nadąża za wyzwaniami stającymi przed komisjami bioetycznymi w Polsce. Prawo i Medycyna 2004; Wydanie specjalne: 13-26.
 11. Czarkowski M Regulamin wewnętrzny komisji bioetycznej. Prawo i Medycyna. 2002; 4: 101-7.
 12. Gibiński K. Komisja bioetyczna w oglądzie własnego środowiska naukowego. Med Prakt 2003; 1: 224-228.
 13. Chróścielewski E. Medyczne eksperymenty dokonywane na człowieku w Polsce. Pol Tyg Lek 1988; 1: 11-15.
 14. Śliżewska A, Piątkiewicz JA, Nowacki P, Szpak A. Ocena działalności Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opiniującej projekty eksperymentów medycznych w latach 1993-2008. Administracja Publiczna 2009; 2: 147-154.
 15. Czarkowski M. Konflikt interesów w eksperymentach medycznych z udziałem człowieka. (w) Chańska W, Hartman J. (red) Bioetyka w zawodzie lekarza. Oficyna, Warszawa 2010, 164-178.


<- Literature

Contact: eurec@eurecnet.org